Reviews van deze auteur

waarborg blijft op rekening van Mols staan

Review over Huurwagens Mols

De betaalde waarborg blijft minstens 2 maanden op de rekening van Mols staan, indien je niet zelf belt hiervoor blijft het op hun rekening staan.

Sterke punten
geen

Zwakke punten
Waarborg wordt niet terug betaald indien je er niet zelf achter gaat.

reacties: